Sandro Botticelli: el gran transmissor de la la mitologia


Filippo Lippi (1406-1469) va ser un pintor d'escenes religioses, sobretot Madonnes, amb una sensibilitat molt semblant a la de Fra Angelico que començà a introduir, de manera molt tímida,  la corporeïtat en les figures.
També ens interessa perquè va ser el mestre de Sandro Botticelli. Així doncs Botticelli es va formar al taller de Filippi i en va rebre molta influència, en especial, per les pintures de caire religiós de la seva primera etapa. Per exemple ho podem veure en una de les seves obres del principi "L'Adoració dels Reis".
Filippo Lippi per la seva banda, a partir del 1440 desenvolupa una pintura més lineal i amb més elements decoratius; potser menys volumètrica i poc orgànica. En certa manera, Lippi introdueix poques innovacions, així com tampoc es va deixar seduir per la tendència del moment d'adorar l'Antiguitat. Són interessants els seus retrats per l'aire escultòric i místic que tenen."Retrat d'un home i una dona", Filippo Lippi 1440, Metropolitan Museum of Art of New York.
L'atribució a Lippi és una mica dubtosa. Malgrat tot, té les característiques principals de Lippi: el retrat en rigorós perfil, la delicadesa, l'interès per plasmar els detalls. Per això es va acabar atribuint a Lippi. En destaca l'ombra de l'home,  perfectament projectada a la paret .


Sandro Botticelli  (1444-1510) és el pintor florentí per excel·lència del neoplatonisme durant la cort dels Mèdici.
Cap al segle XVI va ser gairebé oblidat i denostat a causa de les idees imposades del frare Savonarola, i no va ser fins el segle XIX que va ser "desenterrat" pels prerafaelites.


Sandro Botticelli (1445-1510): Adoració dels mags, cap el 1475. Tremp sobre taula. 111 x 134 cm. Galleria degli Uffizi, Florència. Encàrrec: Gaspare di Zanobi del Lama.

Com ja hem dit, encara que Botticelli es va formar amb Lippi, ben aviat desplega el seu propi estil. Per exemple, el ritme subtil dels cossos, l'estudi detallat i harmoniós dels plecs de la roba, i fins i tot en les expressions dels rostres dels seus personatges,

Botticelli és l'introductor del tema mitològic en la pintura renaixentista. Però amb la voluntat d'exposar exemples a seguir. És a dir, per Botticelli el mite és també una al·legoria del present
Per tant, actituds i característiques dels personatges de la mitologia clàssica com a arquetips de comportament i virtuds a seguir.